Nina Beate Mydske Stray

Jeg er Utdannet Master i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgkolen i Oslo. I tillegg har jeg ett års arkitekt studie ved Lund Tekniske Høgskole i Sverige og ett år ved Sci-Arch i Los Angeles, USA.

Jeg har 10 års ansiennitet fra ulike kontorer i Los Angeles, Oslo og Kristiansand og har arbeidet med alle faser av byggesaker, både rehabilitering og nybygg, utforming av interiør, mulighetsstudier og skisseprosjekt.

I Oslo arbeidet jeg ved Nav Arkitekter AS over en 6 årsperiode der jeg ledet prosjekteringen av flere større barnehager. Her fikk jeg også god erfaring med kontorbygg, renovering av bl.a. Oslo Universitetets lokaler i Botanisk hage, verkstedsbygg for Oslo Havnevesen, lofts-utbygging og ulike innredningsoppdrag. Ved Nordic – Office of architecture var jeg med med å utvikle nytt hovedkvarter for Selvaag Eiendom i Oslo og Holmenveien barnehage med Bream-sertifisering. Høsten 2013 gikk jeg over til Novo Arkitekter i Kristiansand.  Her har jeg vært delaktig i større boligprosjekter, barnehagebygg, hytte, enebolig , påbygg og lofts utbygging. Der jeg er i min karriere syns jeg det er spesielt spennende å jobbe med bolig og fritidsbygg. Utover selve designprosessen er det den nære dialogen med kunden og håndverkere som driver meg og som er så spennende å holde på med!


 

CV

Ansettelsesforhold

2014-d.d. Daglig leder og eier av Arkistray AS

2013-2015.                      Arkitekt, Novo Arkitekter AS, Kristiansand.

2012-2013                       Arkitekt, Nordic –Office of Architecture, Oslo.

2006-2012                      Arkitekt, Nav As Arkitekter, Oslo.

2005-2006                     Arkitekt, Petter Bogen Arkitekter, Oslo.

2001-2002                      Praktikant, Rothenberg Sawasy Architects, Los Angeles, 3 mnd.

1997-1998                        Praktikant, BASE Arkitekter, Oslo, 6 mnd.                                       


Utdannelse

1997-2005                       MA-Arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

2002-2003                      Sci-Arch: Southern California Institute of Architecture- L.A.         

1999-2000                      Lund Tekniska Høgskola. Lund, Sverige.

1995-1997                        Asker Kunstskole med Maleri, tegning, grafikk og skulptur .

1993-1994                        Universitetet i Oslo. Ex-phil og Tysk Semesteremne.

1987-1989                        Vågsbygd Videregående Skole, Kristiansand


 

Praksis utvalgte prosjekter

 

ArkiStray:

 

Fritidsbolig:

Fritidsbolig Epleviktangen, Tvedestrand

Byggherre                      Ektepar med barn og barnebarn

Areal/ omfang                120 m2 BYA

Status                            Ferdigstillt

Funksjon                        Prosjektering ny hytte samt uteområder.

Ansvarlig søker.  

Ombygging av- og tilbygg på eks hytte på Lille Løktene

Byggherre                      Familie med tre barn

Areal/ omfang                120 m2 BYA

Status                            Ferdigstillt

Funksjon                        Prosjektering ombygget hytte og tilbygg samt uteområder.

Ansvarlig søker.  

Fritidsbolig på Hella - nybygg

Byggherre                      Flere familier

Areal/ omfang                137 m2 BYA

Status                             Pågående

Funksjon                        Prosjektering hytte og anneks samt uteområder. Ansvarlig søker

Bolig:

Ombygging av- og tilbygg på eks bolig Søgne- til tomannsbolig

Byggherre                      To familier

Areal/ omfang                380 m2

Status                            Pågående

Funksjon                        Prosjektering ombygging av bolig.

Ansvarlig søker.  

Ombygging av- og tilbygg på eks bolig Arendal

Byggherre                      En familie med to barn

Areal/ omfang               250 m2

Status                            Mulighetsstudie med tilbuds-underlag

Funksjon                       Prosjektering ombygging av bolig.

 

Novo Arkitekter:

 

Prosjekt: Billingstad Barnehage

Byggherre                      Læringsverkstedet AS

Areal/ omfang                 800 m2

Status                             Ferdigstillt

Funksjon                         Medarbeider

 

Prosjekt: Enebolig Lillesand

Byggherre                      Familie med to barn

Areal/ omfang                260m2

Status                             Pågående 

Funksjon                         Prosjektleder

 

Prosjekt: Leilighetsbygg

Byggherre                      Fagertunveien 62 AS

Areal/ omfang                 3400 m2

Status                             Pågående 

Funksjon                          Medarbeider

 

Prosjekt: Loftsutbygging Kristiansand

Byggherre                      Familie med to barn

Areal/ omfang                 120m2

Status                              Ferdigstilt 

Funksjon i prosjektet       Prosjektleder

 

Nordic Office of Architecture :

 

Prosjekt: Holmenveien Barnehage

http://nordicarch.com/holmenveien-nursery#info

Byggherre                       Omsorgsbygg Oslo

Areal/ omfang                 Barnehage med Passivhus-standard. 1900 m2

Status                              Ferdigstilt

Funksjon i prosjektet      Medarbeider

 

Prosjekt: Hovedkvarter for Selvaag Eiendom

http://nordicarch.com/s2-offices#info

Byggherre                       Selvaag Bygg

Areal/ omfang                 Hovedkvarter for Selvaag Eiendom og utleie for kontor. 30 000m2

Status                              Ferdigstilt

Funksjon i prosjektet      Medarbeider 

 

Nav AS Arkitekter:

 

Prosjekt: 3 Loftsleiligheter i Oslo sentrum

Byggherre                       Sameie

Areal/ omfang                 Råloft omtegnet for 3 leiligheter 

Status                             Pågående

Funksjon i prosjektet      Prosjektleder/SØK

 

Prosjekt: Hvalstad stasjon

Byggherre                       Nsb

Areal/ omfang                 Omb. av eks. stasjonsbygning.  300m2

Status                             skisseprosjekt

Funksjon i prosjektet      Prosjektleder

 

Prosjekt: Kværnerdalen Barnehage

http://www.nav.as/big/big_kvaernerdalen_bhg_1.html

Byggherre                       Omsorgsbygg Oslo

Areal/ omfang                 Ombygging av eks. bygning. 6 500m2

Status                             Ferdigstilt 2011

Funksjon i prosjektet      Prosjekteringsleder

 

Prosjekt: Margarinfabrikken Barnehage

http://www.nav.as/big/big_margarinfabrikken_tr2_ext_1.html

Byggherre                       Omsorgsbygg Oslo

Areal/ omfang                 Nybygg 

Status                             Ferdigstilt 2012

Funksjon i prosjektet      Ideutvikling for nybygg