ARK_bildeNina6.jpg
 

ArkiStray ble opprettet i 2015 på Vestre Sandøya utenfor Tvedestrand. ArkiStray tar imot det meste av oppdrag, skulle ditt ønske være en hytte eller ett slott!

Fokuset er å imøtekomme kundens behov og ArkiStray kan tilby bistand i alle faser av byggesaker og sørge for personlig og tett oppfølging av prosjektene gjennom hele prosessen - fra idé til ferdig bygg.

ArkiStray ønsker å gjennomfører alle oppgaver og faser i utviklingen av prosjektene på et høyest mulig faglig nivå, med formål å komme frem til gode arkitektoniske og tekniske løsninger som står seg godt inn i fremtiden. Hva som vektlegges i et oppdrag avhenger av de stedlige forutsetningene, oppdragets art og særegenhet og oppdragsgivers ønsker og behov.

Ta gjerne kontakt for ett uforpliktende pristilbud!


 

HVORFOR VELGE
EN ARKITEKT?

Fotolia_113242101_M.jpg
 

Hva det er en arkitekt leverer til deg som kunde?

Å velge en arkitekt til å tegne f.eks boligen eller hytta, er ett stort steg å ta for de fleste. Mange tenker: Dette blir nok veldig dyrt!

Jeg mener dette er noe som vil spares inn i sluttproduktet. For å se litt mer nyansert på hva du betaler og hva du du får igjen vil jeg gjerne forklare litt hvordan jeg jobber og hvilket utbytte du får ved å velge en arkitekt.

Første spørsmål blir: Hvordan er utgangspunktet ditt- tomten din, behovene og drømmene dine -og i denne prosessen klargjør vi hvordan vi best mulig kan realisere dine drømmer .

Noe av det viktigste en arkitekt jobber med, er etter min mening å finne smarte og arealeffektive løsninger, med gode rom, overganger og lysforhold. En arkitekt er utdannet til å se romforløp, dagslys forhold og muligheter du kanskje ikke klarer å se helt selv. Hvis man planlegger og tegner en bolig godt kan man ofte redusere arealet betraktelig, men likevel få beholde de samme funksjonene. Ta eksempelvis en bolig på 300m2. Hvis vi klarer å redusere arealet til 275m2 – har du spart 500.000 kroner! (Antatt en byggekostnad med kvadratmeter pris på 20 000 kroner).

Ved hjelp av en arkitekt, ofte i samarbeid med en tømrermester, er ofte veien til boligen, hytta eller hagestue-drømmen tryggere. Det er også større sjanse for at man unngår overraskelser senere i prosessen når endringer kan bli kostbare!