MIN ARBEIDSPROSESS

Under har jeg beskrevet en typisk prosess i samarbeid med kunde- arkitekt ved utforming av f.eks en enebolig eller hytte.


Befaring/ første møte

Vi ser på tomten og snakker sammen om hvilke behov og drømmer du/ dere har.


Forarbeidet

Etter våre samtaler og beskrivelser ser jeg litt på en mulig utforming og omfanget oppdraget vil ha. Jeg bruker ikke så mange timer på dette men det vil være ett viktig utgangspunkt for oss til den videre prosessen. Dette er også ett svart nyttig utgangspunkt for deg som kunde og kunne kritisere ett konkret forslag og bli bevisst dine ønsker. Slik vil jeg også bli bedre kjent med deg og dine behov og ønsker!


Skisseprosjekt

Her jobber jeg- i tett dialog med deg- ut ett forslag. Jeg ser på dette som den viktighets delen av prosessen- og den medt tidkrevende. Det er i her de største og viktige brikkene kommer på plass. Her ser jeg også muligheter der vi eventuelt kan spare inn kostnader ved å tenke ut gode og arealeffektive løsninger sammen.


Søknad og tilbudsunderlag

Når vi har landet ett forslag du/dere er fornøyd med, setter jeg sammen nabovarsel og søknadstegninger for å kunne søke kommunen om byggetillatelse. Her går det ofte opp til 2-3 måneder venting for din del med utforming av søknad og behandlingstid hos kommunen

I denne perioden er det muligheter for å sette sammen ett anbudsdokument for å kunne få inn en riktig pris fra de ulike håndtverkerne.  Anbudsdokumentet er et viktig dokument fordi det sikrer at alle håndtverkerne gir pris på samme grunnlag.


Byggefasen

Dette er en spennende og krevende prosess - og ny for de fleste . Her er det mange som skal mene noe- alt fra håndtverkere og venner/familie.  I byggeprosessen er det viktig at kommunikasjonen ut er entydig og klar! Her kommer arbeidstegninger og detaljtegninger veldig godt med og sikrer ett godt og helhetlig sluttresultat.


 

VALG AV LØSNINGER

Arkitektur, byggematerialer, romprogram, tekniske og bygningsmessige løsninger bestemmes i samråd med deg og med tilpassing til gjeldende myndighetskrav. Noen er veldig opptatt av f.eks å benytte seg av solenergi og andre energi effektive løsninger eller du har kanskje hele livet drømt om ett hus med svømmebasseng. Disse faktorene er selvfølgelig med på å styre prosjektkostnadene i bygge- og driftsfasen. Noen valg kan gir ett bygg som står seg godt inn i fremtiden og holder tiår-etter tiår uten nevneverdig vedlikehold- eksempelvis aluminiums beslåtte vinduer og selvimpregnert trevirke, og-eller gir en rimeligere driftskostnad (energieffektive løsninger). Dette vil ikke nødvendigvis gi ett dyrere bygg- men det er viktig å ta bevisste og gode valg før man setter i gang med å tegne og bygge, slik at man får ett resultat man vil være fornøyd med livet ut! Min jobb er å hjelpe deg i å ta de gode valgene som gjør deg klar til å sette igang byggefasen med en smart og solid plan!