Mine arbeidsfelt
 

Boliger og fritidsboliger

Rehabilitering av eldre bebyggelse

Tilbygg, påbygg og ombygginger

Bruksendring

Utredninger

Utbyggingskonsepter, skisseprosjekter

Tomtedeling/ fradeling av tomter

Tomteanalyser

Større prosjekter